เหล็กรีดตรงตัดไซส์ ขนาด 4-9 mm.
เหล็กรีดตรงตัดไซส์ ขนาด 4-9 mm.