เครื่องรีดเกลียวต่อเหล็กข้ออ้อย
เครื่องรีดเกลียวต่อเหล็กข้ออ้อย